Riistan talviruokinta

Talven tehdessä tuloaan, eläinten ravinnonsaanti vaikeutuu. Ruokinnalla autetaan eläimiä selviämään talven yli ja pyritään parantamaan eläinten kuntoisuutta talven varalle, sekä parannetaan niiden tuottokykyä. Riistanruokinnalla pystytään myös vaikuttamaan eläinten käyttäytymiseen ja…

Hirvestä ja hirvenmetsästyksestä

Hirvenpyynti käynnistyi 27.9.2014. Hirvenpyynti on yksi suosituimmista metsästysmuodoistamme. Suurimman eläimemme jahtaamiseen osallistuu vuosittain noin 100 000 metsästäjää, kolmasosa koko harrastajakunnasta. Hirvenmetsästyksen suosiota selittää moni asia: suurriistan pyynnin jännittävyys, seuruemetsästyksen sosiaalisuus,…