Rekisteriseloste

Paakkolan metsästysyhdistys ry

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1§ Rekisterinpitäjä

Paakkolan metsästysyhdistys ry.

2§ Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Jäsenrekisterinhoitajat: Yhdistyksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja.

3§ Rekisterin nimi

Paakkolan metsästysyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4§ Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä ja rekisteri toiminta-alueen maanomistajista. Rekistereiden ylläpito yhdistystoiminnan, laskutuksen ja tiedotteiden toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten. Yhdistys voi käyttää rekisterien sisältämiä tietoja toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

5§ Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden nimet, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot. Jäsenryhmätiedot yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet sekä muut mahdolliset yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6§ Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään ja julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7§ Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain yhdistyksen johtokunnan jäsenille taikka sen erikseen tekemällä päätöksellä yhdistyksen jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8§ Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain yhdistyksen jäsenasioista vastaavilla henkilöillä on pääsyoikeus rekisteriin atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

Hyväksytty yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 11.2.2018