Maanomistajille

Metsästysoikeus perustuu maanomistukseen

Paakkolan metsästysyhdistyksen tärkein sidosryhmä on alueen maanomistajat, joiden kanssa tehtäviin metsästysvuokrasopimuksiin yhdistyksen toiminta perustuu.

Tavoitteena on tehdä mahdollisimman kattavat vuokrasopimukset metsästyksestä seuran toiminta-alueella. Seuran toiminta-alueen laajasti kattavat sopimukset mahdollistavat jahtien sujuvan järjestämisen. Hirvenmetsästyksen perimmäinen tarkoitus on hirvikannan rajoittaminen. Vaakakupissa painavat metsätuhot ja liikenneturvallisuus sekä luonnollisesti hirven ja hirvikannan hyvinvointi.

Metsästysvuokrasopimuksen perussisältö

  • Pyrimme tekemään metsästysvuokrasopimukset koskemaan kaikkea metsästystä.
  • Yleisin sopimusmuoto on toistaiseksi tehty sopimus 6 kk irtisanomisajalla. Uudet sopimukset pyritään kuitenkin tekemään vastikkeellisiksi (5€/ha/10v) 10 vuoden määräajaksi. Tällä menettelyllä pyritään varmistamaan että maanomistajatiedot pysyvät ajan tasalla sekä että seuran toiminta edellytyksiin ei tule nopeita muutoksia.
  • Sopimus on metsästysseuran ja maanomistajan kahdenvälinen sopimus. Joissain tapauksissa seurojen raja-alueilla maanomistajan suostumuksella tehdään myös kolmannelle osapuolelle siirrettäviä sopimuksia.
  • Sopimuksia pyritään uusimaan vuosittain noin 500ha edestä.

Paakkolan Metsästysyhdistykselle on ominaista, että sen jäsenillä on suoran maaomistuksen tai läheisen sukulaisuuden perusteella yhteys Paakkolan kylään. Voi sanoa, että kyseessä on todellinen Paakkolan kylän metsästysyhdistys, meidän kaikkien seura, jonka tavoitteena on pitää yllä virkistävää metsästysharrastusta kylässä. Metsästysyhdistystoiminta voi olla eräs maaseutukyliin liittyvistä vetovoimatekijöistä. Tärkeää on saada mukaan myös nuoria, jotta juuri 50 vuotta täyttäneen seuran toiminta jatkuu elinvoimaisena.

Kiitokset jo tässä vaiheessa alueensa metsästysoikeuden jo vuokranneille ja myös tuleville vuokranantajille.

Olemme kiitollisia seuran toimintaan liittyvästä palautteesta, liittyypä se sitten metsästysoikeuden vuokraukseen tai muuhun seuran toimintaan. Palautteen avulla voimme kehittää toimintaamme.

Metsästysvuokrausasioissa, palautteessa tai kysymyksissä voi olla yhteydessä Paakkolan Metsästysyhdistyksen puheenjohtajaan. Yhteystiedot löytyvät täältä.