Vierasluvat

Henkilö, joka ei ole yhdistyksen jäsen voi käydä metsästämässä pienriistaa vierasluvalla yhdistyksen metsästysalueella. Henkilöllä tulee olla metsästykseen tarvittavat viranomaisluvat sekä yhdistyksen vieraslupa.

Vierasluvan hinta on 10€/pv.
Vieraslupametsästyksessä on mukana isäntä, joka on yhdistyksen metsästävä jäsen.

Vieraslupia saa johtokunnan jäseniltä. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa myös metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta tekee hirvikokous. Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee hirviseurue.