Tiedote jäsenille, kyläläisille ja maanomistajille

Yhdistyksen toimihenkilöt ovat seuraavat:

Puheenjohtajana toimii Heikki Pesonen, varapuheenjohtajana Jouni Matilainen ja johtokunnan jäseninä Markku Jurva, Jarmo Pesonen, Jarno Martin, Juha Yliherva ja Pasi Ruonakoski. Rahaston hoitajana toimii Timo Koskinen. Päivitetyt yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

Vahvistetut maksut on liittymismaksu 90 , jäsenmaksu: 30 €, hirviseurueeseen liittymismaksu 180 €, vieraskortit: 10 €/päivä, kausikortti pienriistan pyyntiin 60 €/kausi ja aluevuokra useamman koiran haukkukokeisiin 20€/päivä.

Paakkolan pilkit järjestetään lauantaina 21.3. Seura osallistuu talkoisiin vastuullaan liikenteenohjauksen toteutus ja muut talkoo avustus tehtävät.

Kevät talkoot pidetään sunnuntaina 22.3. klo 08:00 alkaen. Työn alla on olemassa olevien tornilinjojen kunnostusta ja uusien tornien rakennus, polttopuiden teko omasta metsästä.

Riistakolmiot lasketaan kaksi kertaa vuodessa. Talvilaskenta suoritetaan sopivana ajankohtana helmi- tai maaliskuun aikana. Kesälaskenta suoritetaan lauantaina 25.7 klo 08:00 alkaen, mikäli laskentaan on ilmoittautunut vähintään 3 hlö. Yhteyshenkilö: Heikki Pesonen

Kesätalkoot järjestetään lauantaina 6.6. klo 08:00 alkaen. Tarkoituksena on tehdä metsänhoitotöitä, riistapeltoja ja rakentaa uusi tornilinja sekä kunnostaa olemassa olevia tornilinjoja. Seura tarjoaa osallistujille pullakahvit.

Kesä- ja Hirvikokous pidetään samalla istumalla sunnuntaina 23.8. kello 18:00 alkaen seuran metsästysmajalla. Seura tarjoaa pullakahvit.

Peijaiset pidetään sunnuntaina 27.9. kello 12-15 Paakkolan kylätalolla. Lihan leikkuu ja valmistelut talkoot pidetään edellisenä päivänä klo 08:00 alkaen. Seura tarjoaa talkoisiin osallistuville ruuan ja pullakahvit.

Pikkujoulut pidetään hirvenmetsästyksen päätteeksi seuran majalla. Tarjolla käristystä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Vuosikokous pidetään lauantaina 30.1.2021 Paakkolan kylätalolla klo 12:00 alkaen.

Vuoden 2019 aikana seura on tehnyt merkittävän hankinnan kun se kesäkokouksen valtuutuksella osti Koivupalon perikunnalta PATOKENTÄn tilan (tila jolla metsästysmaja sijaitsee). Kiitos ahkerien ja avokätisten jäsenten tarvittava lisärahoitus saatiin järjestymään.

Hirvikanta vaikuttaa edelleen olevan runsaslukuinen päätellen talvehtimaan jäävän kannan suuruudesta. Seuran jäseniä muistutetaan että heillä on oikeus liittyä hirviseurueeseen ja tilaa on. Vuonna 2019 alueellamme oli 20 aikuisen ja 13 vasan kaatoluvat. Kaatoprosentiksi tuli 92%. Ensi syksyksi odotetaan kaatolupien määrän vähenevän.

Pienriistaa on saatu saaliiksi omariista palvelun tilastojen mukaan jonkin verran.

Seura suosittelee että jäsenet pyrkisivät luopumaan lyijyllisten ammusten käytöstä.

Terveisin johtokunta